Naszą misją jest działać na rzecz lokalnej społeczności

Całokształt naszej działalności oparty jest o wolontariat i pracę naszych członków fiansnowaną ze środków publicznych i darowizn. Jesteśmy podmiotem nastawionym na rozwój i wsparcie lokalnej społeczności, w tym Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Niepubliczna, nieodpłatna placówka o uprawnieniach szkoły publicznej.

Przedszkole "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Niepubliczne, bezpłatne Przedszkole fiansnowane ze środków budżetu Gminy Ożarów.

Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Żłobek dla dzieci w wieku do 3 lat fiansnowany w ramach "Ożarowskiego bonu żłobkowego".

Stowarzyszenie

Działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Liczymy
0
Uczniów Szkoły Podstawowej
0
Przedszkolaków w przedszkolu
0
Pracowników Stowarzyszenia
0
Maluszków
w Żłobku
Jesteśmy obecni

Działamy w obszarach

Witamy na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego, wspomaganie macierzystej szkoły, praca na rzecz edukacji uczniów naszej placówki oraz rozwoju społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz stymulowania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Opieka nad najmłodszymi

Świadczymy usługi społeczne dla dzieci w wieku 0+ do 16 roku życia. Wspieramy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

Wychowujemy patriotycznie

Wychowujemy patriotycznie. Wczestniczymy i współorganizujemy wszytskie uroczystości państwowe w Gminie Ożarów.

Kształcimy najnowszymi metodami

Kształcimy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik nauczania.  Baza dydaktyczna jest świetnie wyposażona.

Wspieramy zdrowie

Wspieramy edukację zdrowotną i proekologiczną. Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych i wolontariackich.

Rozwijamy kompetencje

Rozwijamy kompetencje zarówno naszej kadry, jak i naszych uczniów. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka.

Działamy razem

Działamy razem z naszymi partnerami. Wspieramy się i współorganizujemy akcje skierowane do społeczności lokalnej.
Najważniejsi są ludzie

Nasza Kadra Zarządzająca

Anna

Stefańska

Ryszard 

Mikula

Wiesława

Dąbrowska

Zadzwoń

+48 570 313 935

Email

sekretariat@spozarow.pl

Adres

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

Skontaktuj się z nami…