Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

Szkoła Podstawowa ,,u Skłodowskiej” w Ożarowie włącza się w ogłoszony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty program, którego celem jest realizacja przyjętej koncepcji upowszechniania spójnych działań w skali województwa w zakresie efektywnego doradztwa zawodowego, stworzenia płaszczyzn integracji szkół i placówek wyznaczających skonsolidowane przedsięwzięcia skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Przyjęte rozwiązania zostały ujęte w ramach programowych opracowanego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim, które wpisane zostały w Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego.