REGUŁY BYCIA RAZEM

 1. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w świetlicy.
 2. Wychodzimy z sal świetlicowych za zgodą wychowawcy, zawsze jesteśmy blisko grupy w czasie spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 3. Zachowujemy się spokojnie podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.
 4. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy i czekamy, aż zakończy swoją wypowiedź.
 5. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 6. Dbamy o to, by gry i zabawki były całe i sprawne oraz odłożone na swoje miejsce.
 7. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
 8. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 9. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

10.Używamy jak najczęściej trzech magicznych słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

Zadania świetlicy szkolnej

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 4. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.