nauczyciel_3

Agnieszka Fałek

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe w
zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o
Społeczeństwie w Stalowej Woli.
Jestem wychowawcą klasy 2 dwujęzycznej, uczę edukacji wczesnoszkolnej. Od początku
mojej pracy w szkole nieustannie staram się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny
sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój.
Dostrzegam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze
znajduję czas dla uczniów, którzy potrzebują mojej pomocy czy wsparcia. Jestem osobą, która
nie boi się wyzwań, a wyznaczone cele konsekwentnie realizuje. Moim atutem jest
odpowiedzialność, cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Ponadto cechuje mnie łatwość w
nawiązywaniu kontaktów z dziećmi i ich rodzicami oraz wysoka kultura osobista. Przez cały
czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym
nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by
zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze
metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz
otwartości. Zawsze staram się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Przekonałam się, że w
każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie
rozwijać.

Pozostała kadra