REKRUTACJA

REKRUTACJA

na rok szkolny 2020/2021

DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO POZOSTAŁO:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej “u Skłodowskiej” przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza w dniu 22 lutego 2021 r. nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, zamieszkałych na terenie gminy Ożarów jak również spoza terenu gminy.

Przy zgłoszeniu dziecka do Szkoły Podstawowej “u Skłodowskiej” wymagane będą następujące dokumenty:

 •  imiona i nazwisko dziecka (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)
 • numer PESEL dziecka
 • imiona i nazwisko rodziców
 • adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców i ucznia
 • kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Podstawowej “u Skłodowskiej”. Zapisy odbywają się w Sekretariacie Szkoły Podstawowej codziennie od pn. do pt. w godz.7.30 – 15.30.

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły dostępne jest do pobrania na dole strony.

W roku szkolnym 2021/2022 naszym przyszłym uczniom oferujemy:

 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, optymalnie dostosowanych dla każdego ucznia( nauka gry w szachy, karate, zajęcia z Języka angielskiego, zajęcia plastyczne, kółka muzyczne(gra na instrumentach), basen, zajęcia z robotyki, kółko teatralne z Języka angielskiego, zajęcia w grupie teatralnej „Teatr u Skłodowskiej”, zajęcia z zespołem „Mali Ożarowiacy”
 • bogatą infrastrukturę (stołówka szkolna, z której uczniowie mogą korzystać codziennie. (zapisy na obiady są dokonywane w Sekretariacie Szkoły Podstawowej), sale przedmiotowe dzięki którym uczniowie rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania, sale gimnastyczne jak również nowe boisko szkolne na których nauczyciele wychowania fizycznego zadbają o tężyznę fizyczną, świetlicę szkolną w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi w godzinach od 7.00-17.00, jak również salę informatyczną gdzie uczniowie zdobędą nowe umiejętności i wiedzę na zajęciach informatyki oraz robotyki),
 •  świetnie wyposażone sale lekcyjne (nowoczesne multimedialne pomoce naukowe),
 • wysoki poziom nauczania i wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • darmowy dowóz szkolnym autobusem dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły jak również powrót ze szkoły do domu,
 • zapewniamy zajęcia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, z którą współpracujemy,
 • w trakcie ferii zimowych oraz wakacji zapewniamy opiekę, różne zajęcia oraz wycieczki dzięki którym wasze dzieci będą aktywnie spędzać wolny czas

Podanie o przyjęcie dziecka w formie on-line:

Pliki do pobrania: