spozarow

Renata i Maciej Niemczyccy

NAUCZYCIELE MUZYKI

Renata i Maciej Niemczyccy – nauczyciele przedmiotów artystycznych w PSP Ożarów (muzyka, plastyka, nauka gry na instrumentach, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Mali Ożarowiacy). Poza pracą w szkole prowadzą także młodzieżowy zespół muzyczny Manufaktura, występują w Kapeli Ludowej z Gościeradowa oraz prowadzą Zespół Ludowy w Księżomierzy.

Aktywnie działają także jako instruktorzy ZHP Hufca Sandomierz.

Pozostała kadra