nauczyciel_7

Patrycja Medaj

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy łączę realizację celów programowych z aktywizowaniem uczniów i rozbudzaniem w nich kreatywności. Interesuję się: pedagogiką, literaturą oraz teatrem.

Pozostała kadra