nauczyciel_1

Monika Kołodziej

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I GEOGRAFII

Jestem absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia podyplomowe
w zakresie nauczania historii i geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Swoją przyszłość zawodową od zawsze wiązałam z nauczaniem.

Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam w trakcie pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. W trakcie pracy zawodowej miałam także przyjemność pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach praktyk zawodowych. Bardzo lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i jestem przekonana, że moje predyspozycje do nauczania
w przystępny sposób oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.

Pozostała kadra