nauczyciel_11

Malwina Górska

PEDAGOG SZKOLNY

Malwina Górska- pedagog szkolny. Pracuje w Szkole Podstawowej “U Skłodowskiej” od września 2017r. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Kielcach na kierunku pedagogika, a także studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy w zakresie profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w szkole oraz pierwszej pomocy.Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę we wszystkich obszarach mojej pracy.Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu , uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności wychowawczo- dydaktycznej prowadzonej w szkole.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch wspaniałych córek. Moje zainteresowania to muzyka i literatura faktu.

Pozostała kadra