All-focus

Elżbieta Marczewska

BIBLIOTEKARZ
Elżbieta Marczewska – lat 55, mężatka, dwie córki.
Stanowisko służbowe – bibliotekarz w Zespole Szkół oraz w Szkole Podstawowej.
Wykształcenie wyższe – pedagogika w zakresie pracy kulturalno – oświatowej,informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Miejsca pracy – Szkoła Podstawowa w Ożarowie, obecnie Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
Staż pracy – 30 lat
Zainteresowania – Czytanie książek, robótki ręczne, psychologia

Pozostała kadra