nauczyciel_5

Bernarda Wabik

NAUCZYCIEL HISTORII

Jestem nauczycielem historii z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia historyczne oraz podyplomowe edukację dla bezpieczeństwa.

Interesuję się historią społeczną i regionalną. W szkole podstawowej uczę historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa, średniej historii i społeczeństwa. Praca z dziećmi i młodzieżą to duże wyzwanie, któremu  staram się sprostać.  Próbuję  zaszczepiać uczniom  ciekawość  poznawania przeszłości  poprzez historię Małej Ojczyzny,  wycieczki historyczne, mające pokazać, że nauka o przeszłości  może być  zajmująca. Oprócz wiedzy  kształtuję u uczniów postawy wrażliwości społecznej i tolerancji.

Pozostała kadra