GRUPA TANECZNA "MALI OŻAROWIACY"

GRUPA TANECZNA "MALI OŻAROWIACY"

Muzyka i taniec mają duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomagają mu w trudnościach dnia codziennego, rozwijają  jego wrażliwość i pobudzają wyobraźnię.

Udział w zajęciach zespołu pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, taniec. Poza tym jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy, to uczniowie, którzy są świadomi swych możliwości, w których talent drzemie, ale potrzebują wyraźnej zachęty, aby go ujawnić.
Program zajęć zespołu, to działalność w ramach zajęć pozalekcyjnych, Spotkania przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci, które lubią śpiewać i tańczyć.

Głównym celem  tych zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, jego uzdolnień muzycznych, uwrażliwianie go na wartości i piękno sztuki ludowej, folklor różnych regionów Polski, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole a także udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

Zadania Zespołu:

 • Poznanie podstawowych kroków tańców ludowych i regionalnych oraz łączenie ich w układy;
 • Wykonywanie układów tanecznych do choreografii;
 • Dbanie o prawidłową postawę ciała;
 • Poprawianie obrazu własnego „ja”, satysfakcja z własnej sprawności, odwaga, optymizm, chęć do czynu, łatwiejsze radzenie sobie ze stresem;
 • Zwiększenie koordynacji ruchowej oraz poczucia rytmu;
 • Organizowanie i aktywne uczestnictwo w zespołowych formach aktywności ruchowej;
 • Osiągnięcia taneczne na szczeblu szkolnym i środowiskowym.

Zespół prowadzą:

 • Bożena Gralec
 • Renata Niemczycka
 • Maciej Niemczycki
 • Barbara Skuza

NASZA FOTOGALERIA